∀A

Reference

Technický dozor objednatele:

Tvrz Orlice

Rekonstrukce středověké tvrze na muzeum a restauraci + výstavba nového hotelu - dotace z EU

Sokolovna Lukavice u Letohradu

Výstavba nové sokolvny se zázemím (šatny, sprchy, posilovna, sklady), restaurací a bytem pro správce - dotace z EU

revitalizace centra obce Kunvald
rekonstrukce hlavní křižovatky v centru obce se zřizením autobusové zastavky a parkoviště - dotace z EU

revitalizace centra obce Výprachtice
rekonstrukce autobusové zastávky, vybudování zázemí pro fotbalisty a dětské hřiště - dotace z EU

Penzion "Stará škola" Dolní Morava
rekonstrukce stávajícího objektu na ubytovací zařízení na Dolní Moravě


Chata Slaměnka
Přístavba a rozšíření terasy u chaty Slaměnka na Dolní Moravě - zastřešení stávající terasy a její rozšíření

Rodinné domy v Ústí nad Orlicí, Libchavách, České Třebové...

projektování :
ocelová hala pro skladování krmných směsí Verměřovice
Nástavba bytového domu Písařov
Přestavba základní školy na 8 upravitelných bytů Písařov
Rozšíření zámečnické dílny Verměřovice
Stavební úpravy RD Verměřovice, Všechlapy